Košnica DB10

Krov

Krov je napravljen od drvenog okvira (čamovina) pokriven OSB pločom I opšiven limom.

Visina krova je 8cm tako da preklapa ceo zbeg I 1cm gornjeg nastavka.

Cena = 1032 din

Zbeg

Zbeg je izradjen od čamovine, svi ispadajući čvorovi su sanirani, površina drveta je obradjena I spremna za farbanje.

Zbeg ima prostor za hranilicu do 3l I otvor u drugom delu.

Cena = 864 din

Medište

Izradjeno je od sušene čamo daske, svi čvorovi su sanirani, nastavci su spajani češalj spojem, lepljeni lepkom I kovani klemaricama. Površina drveta je fino obradjena I spreman je za farbanje.
Dimenzije: 497x412x155mm
Cena = 768 din

Plodište

Izradjeno je od sušene čamo daske, svi čvorovi su sanirani, nastavci su spajani češalj spojem, lepljeni lepkom I kovani klemaricama. Površina drveta je fino obradjena I spreman je za farbanje.

Dimenzije: 497x412x310mm

Cena = 1536 din

Podnjača

Podnjača je izradjena od čamovine, ispadajući  čvorovi su sanirani, površina drveta je obradjena I spremna za farbanje.

Žica koja se koristi je od aluminijuma.

Fijoka moze biti od:

-lesonit

-podcinkovanog lima

Cena = 1032 din

Ram

Ramovi su izradjeni od čistog lipovog drveta. Izuzetno precinom obradom koja naš ram čini proizvodom vrhunskog kvaliteta.

Cena 50 din